bel mij via 0613055606
mail mij via iris@i-vabs.nl

Recht op correctie vergeet mij

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die I-VA Business Support van je heeft,  inclusief alle data die je hebt opgegeven.
Je kan ook verzoeken dat I-VA Business Support enige persoonlijke data die zij van je heeft te verwijderen.
Dit bevat geen data die zij verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings- doeleinden.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door I-VA Business Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij I-VA Business Support een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar iris@i-vabs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt I-VA Business Support jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy.

I-VA Business Support zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je kunt ook onderstaand formulier gebruiken om jouw data op te vragen:

I-VA Business Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons